Nastavení profilu

Osobní údaje zadané při registraci uživatele jsou důvěrné a uložené na serveru. Chceš-li upravit své osobní údaje, musíš se do profilu přihlásit, kliknout na "tužku", vybrat kartu Obecné informace (*), Osobní údaje (*), zadej své údaje, fotku profilu, kontaktní údaje (*), popis „O mně“ (*) a klikni na tlačítko Uložit