Volba / účast v diskusích

Kliknutím na odkaz o oznámení se dostaneš na stránku úkolu, kde můžeš zobrazit úplný popis úkolu, klást dotazy klientovi a vyměňovat si kontaktní informace v soukromých zprávách. Pokud jsi připraven/a provést úkol, klikni na tlačítko "Převzít úkol". Po souhlasu klienta s tvou kandidaturou můžeš přistoupit ke koordinovanému zadání