Souhlas se zpracováním osobních údajů z poskytnutých dokladů za účelem ověření uživatelského účtu

 

1.    Uživatel si může nechat ověřit svůj účet a získat tak status Ověřeného uživatele (Ověřený Zhotovitel, Ověřený Zákazník).

2.    Za tímto účelem Uživatel dobrovolně poskytne Společnosti (správci osobních údajů) a Správci portálu (zpracovateli) osobní údaje a potvrzení o svých dokladech- naskenovanou kopii svého cestovního pasu nebo jiného dokladu totožnosti, na němž je jeho fotografie.

3.    Společnost a Správce portálu tyto osobní údaje využijí pouze za účelem ověření účtu a budou je uchovávat jen po dobu nutnou k provedení tohoto účelu.

4.    Po ověření účtu a době potřebné k administraci odstranění materiálů budou předané materiály zlikvidovány.

5.    S takovým předáním vyjadřuje Uživatel souhlas zaškrnutím políčka „Souhlasím s předáním a zpracováním osobních údajů v předávaných dokumentech obsažených“.

6.    Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte vůči Společnosti následující práva:

·         vzít svůj souhlas zpět,

·         požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

·         vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

·         požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy,

·         na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

·         podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.