Data Processing

Souhlas se zpracováním osobních údajů z poskytnutých dokladů za účelem ověření uživatelského účtu

 

  1. Uživatel si může nechat ověřit svůj účet a získat tak status Ověřeného uživatele (Ověřený Zhotovitel, Ověřený Zákazník).
  2. Za tímto účelem Uživatel dobrovolně poskytne Společnosti (správci osobních údajů) a Správci portálu (zpracovateli) osobní údaje a potvrzení o svých dokladech- naskenovanou kopii svého cestovního pasu nebo jiného dokladu totožnosti, na němž je jeho fotografie.
  3. Společnost a Správce portálu tyto osobní údaje využijí pouze za účelem ověření účtu a budou je uchovávat jen po dobu nutnou k provedení tohoto účelu.
  4. Po ověření účtu a době potřebné k administraci odstranění materiálů budou předané materiály zlikvidovány.
  5. S takovým předáním vyjadřuje Uživatel souhlas zaškrnutím políčka „Souhlasím s předáním a zpracováním osobních údajů v předávaných dokumentech obsažených“.
  6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte vůči Společnosti následující práva: