GDPR

Zpracování osobních údajů z poskytnutých dokladů za účelem ověření uživatelského účtu

1.    Uživatel si může nechat ověřit svůj účet a získat tak status Ověřeného uživatele (Ověřený Zhotovitel, Ověřený Zákazník).

2.    Za tímto účelem Uživatel dobrovolně poskytne Společnosti (správci osobních údajů) a Správci portálu (zpracovateli) osobní údaje a potvrzení o svých dokladech. S takovým předáním vyjadřuje Uživatel souhlas zaškrnutím políčka „Souhlasím s předáním a zpracováním osobních údajů v předávaných dokumentech obsažených“.

3.    Více podrobností je dostupných zde.

 

Cookies

1.    Společnost (případně Správce portálu) jako správce osobních údajů na webových stránkách používá cookies, a to z důvodů:

-          měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

-          fungování webových stránek;

-          přizpůsobení reklamy na míru a jejímu cílení, pokud jste k tomu udělili souhlas. 

2.    Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

3.    Sběr cookies za účelem měření návštěvnosti a vytváření statistik může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – našeho oprávněného zájmu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

4.    Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. To je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

5.    Uživatel má kdykoliv právo jeho souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely vzít zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

1.    Informace z cookies se nebudou používat za účelem identifikace Uživatele, což neplatí v případě podvodného nebo jinak nezákonného jednání Uživatele.

2.    Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování Návštěvníků – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním emailu na adresu info@chiqchaq.cz Námitka bude vyhodnocena bezodkladně.

3.    Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

4.    Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

5.    Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány také společností.  Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://chiqchaq.cz/cz/info/company/zasady/. 

6.    Na stránkách používáme aktuálně následující cookies:

 

Typ

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím

Např. systémová

Např.

Abcde

Např.

Tato cookie se používá k ukládání dat důležitých pro fungování…

Např.

Do uzavření okna prohlížeče

Např.

jde o cookie z našeho webu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaše práva

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte vůči Společnosti jako správci osobních údajů následující práva:

-          kdykoliv zrušit zasílání obchodních sdělení, 

-          vzít souhlas zpět,

-          vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu na adresu info@chiqchaq.cz,

-          požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

-          vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

-          požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo našimi oprávněnými zájmy, výmaz však může mít za následek, že Uživatel nebude mít na Portál přístup ani možnost využívat jeho funkce,

-          na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

-          podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Společnost můžete kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese info@chiqchaq.cz